Oversettelsestjenester

Ettersom vi ønsker å gi deg all den hjelpen du trenger, tilbyr vi også oversettelsestjenester, som er helt uunnværlige når det gjelder internasjonale saker. Vi er opptatt av at du skal føle deg trygg, og vil at du skal ha tilgang til alle tjenestene du kan får bruk for. Vi tilbyr oversettelsestjenester og tolking: •  Statsautoriserte Les mer omOversettelsestjenester[…]

Mekling og voldgift

Konfliktmekling i Spania – på norsk Hva er mekling? Er den nyttig for å løse mine problemer som oppstår i Spania? Kan meklingen foregå på norsk? Mekling brukes for å hjelpe partene ved uenighet som et alternativ til rettssak eller voldgift. Formålet er å finne en felles løsning som minimerer skaden som oppstår fra uenigheten ved å Les mer omMekling og voldgift[…]

Internasjonale kontrakter

Tjenester for selskaper innen internasjonal forretningsdrift: Kontrakter   Formidlingstjenester Representasjonstjenester Internasjonale forhandlinger Internasjonal kontraktsutforming Juridisk rådgivning Alternative mekanismer for løsning av tvister: forhandlinger, mekling og voldgift Oversettelse av kontrakter og juridiske dokumenter til norsk  

Import-Export mellom Norge og Spania

I Libs gir vi deg råd om saker angående import og eksport mellom Spania og Norge, og vi gir støtten og kontakter som trengs for å drive forretning mellom de to landene og sette et mål for virksomheten. I tillegg kan vi i Libs hjelpe til med å kontakte en markedsanalytiker for akkurat den markedsnalysen Les mer omImport-Export mellom Norge og Spania[…]

Kjøp og salg av bolig i Spania

Kjøp av bolig i Spania Vi hjelper deg helt fra starten ved å gi deg all informasjonen i forbindelse med kjøp av bolig i Spania og veileder deg gjennom hele prosessen. Vi har tre forskjellige pakker for fremtidige kjøpere: Salg av bolig i Spania Hvis du vurderer å selge en eiendom i Spania, anbefales det Les mer omKjøp og salg av bolig i Spania[…]

Kommunikasjon med spanske myndigheter

Vi hjelper deg med formalitetene,  dokumentasjon og kommunikasjon med de spanske myndighetene (som NAV, Skatteetaten eller banken) du kunne ha behov for i Spania. Noen eksempler: Utstedelse av NIE (personnummer for utlendinger i Spania) Utstedelse av CIF (organisasjonsnummer for selskaper i Spania) Opprettelse av bankkonto Søknad om den spanske attesten «Cédula de habitabilidad» Søknad om Les mer omKommunikasjon med spanske myndigheter[…]

Juridisk rådgivning innen spansk rett

Vi forenkler situasjoner og løser saker som kan oppstå i forbindelse med ditt opphold i Spania – og vi bistår deg på norsk. I Libs tilbyr vi juridisk bistand oppimot kjøp og salg av eiendom, arvesaker, reklamasjons- og klagesaker, skattebetaling i Spania, og andre rettsområder. Rettsområder Kjøp / Salg av fast eiendom i Spania Arv Les mer omJuridisk rådgivning innen spansk rett[…]

Contact us