Arv i Spania

I Libs tilbyr vi juridisk bistand oppimot arv i Spania: arvesaker, opprettelse av testament, arveskifte, hjelpeskifte og arveavgift I Spania.

Som følge av EU-bestemmelsen som trådte i kraft 17. august 2015, skal skiftet i utgangspunktet gjennomføres i henhold til arveloven i det land der avdøde bodde da han døde.

Som general regel, dersom en person eier en eiendom og har fast bopel i Spania dør, må eiendommen skiftes til arvingene i Spania før eiendommen kan selges eller eventuelt overtas av én eller flere av arvingene.

For de som bor i mer enn 183 dager i Spania (residentes) vil det være spansk arvelov som regulerer arven og de vil derfor ha behov for en spansk advokat. I LIBS er vi alle spanske advokater med lang erfaring i spansk arverett, og vi bistår deg på norsk.

Det er helt mulig å unngå at arven til en nordmann som er fast bosatt i Spania skal skiftes i henhold til spansk arvelov ved å opprette en testament.

Opprettelse av testament i Spania

Ved å opprette en testament kan man bestemme at det skal være  loven der man er statsborger som skal gjelde. Dette betyr at nordmann som er fast bosatte i Spania kan velge om de ønsker at det skal være norsk arvelov som skal legges til grunn ved å opprette en testament.

Arveavgift

Som følge av lovendringene som trådte i kraft 1. januar 2015 vil arveavgiften bli beregnet i henhold til reglene i den regionen hvor den største parten av arven befinner seg, forutsatt at avdøde og/eller arvingene var bosatt i et EU/EØS-land.

Contact us