Mekling og voldgift

Konfliktmekling i Spania – på norsk

Hva er mekling? Er den nyttig for å løse mine problemer som oppstår i Spania? Kan meklingen foregå på norsk?

Mekling brukes for å hjelpe partene ved uenighet som et alternativ til rettssak eller voldgift. Formålet er å finne en felles løsning som minimerer skaden som oppstår fra uenigheten ved å fremme forståelsen for den andre partens stilling, skape dialog og avslutte uenigheten på en fleksibel måte uten bruk av tvangsmidler.meeting-room-730679_1920

Under meklingen beholder partene kontroll over utfallet ved å inngå en avtale. Til forskjell fra søksmål og voldgift må begge partene i meklingen bli enige for å komme frem til en løsning. Hvis ikke, vil prosessen bli resultatløs, siden megling er frivillig.

Kostnadene ved megling kan ikke sammenlignes med kostnadene ved en rettssak. Mekling er ikke kostbart i Spania og tar som regel kun noen få timer. Utfallet avhenger av om hvorvidt partene kommer frem til en tilfredsstillende avtale.

Mekling i Spania benyttes både i  nasjonale og internasjonale saker og kan selvfølgelig utføres på norsk.

Vi i Libs vil imidlertid jobbe hardt og gjøre vårt beste for å komme frem til en forståelse og en løsning på saken.

Voldgift i Spania – på norsk

Voldgift er et annet alternativ til en dom ved en domstol. Den innebærer at partene velger en upartisk tredjepart (voldgiftsretten) som skal løse tvisten mellom dem. Voldgiftsrettens avgjørelse er bindende og kan ikke ankes.

Voldgift innledes når partene har foreskrevet denne metoden i kontrakten for å løse fremtidige problemer. Vi kan si at voldgift er som en privat domstol hvor tvisten løses av en jurist istedenfor en dommer, basert på en avtale mellom partene.

Snakk med våre advokater, så forklarer de deg gjerne mye mer om voldgiftsprosessen. Sammen vil vi finne ut hva som er den beste måten for å løse din sak.

Contact us