Juridisk rådgivning innen spansk rett

Vi  spesialiserer oss på spansk rett og løser saker som kan oppstå i forbindelse med ditt opphold i Spania – og vi bistår deg på norsk. I Libs tilbyr vi juridisk bistand oppimot spansk rett som for eksempel kjøp og salg av eiendom, arvesaker, reklamasjons- og klagesaker, skattebetaling i Spania og andre rettsområder. Våre norsktalende advokater Les mer omJuridisk rådgivning innen spansk rett[…]

Contact us