Skattebetaling i Spania

Vi tilbyr juridisk rådgiving angående skattebetaling i Spania og utarbeidelse av selvangivelsen for bedrifter og privatpersoner samt utarbeidelse og betaling av den årlige skatten (IBI ) for både residente og ikke-residente.

Utlendinger som bor i Spania i mindre enn 183 dager i året regnes som ikke-residente. Både residente og ikke residente som erverver, eier eller selger fast eiendom er skattepliktige for sine inntekter i Spania, inkludert eventuelle inntekter fra en spansk eiendom. Dette gjelder selv om den ikke er utleid eller man ikke har noen fortjeneste på den.

Contact us