Skattemelding og eiendomskatt i Spania

Vi tilbyr bistand i forbindelse med skattemelding og eiendomsskatt både for «residentes» (de som er fast bosatt i Spania) og «no residentes» (de som er i Spania i mindre enn 183 dager i året).

Alle som er fast bosatt / “residentes” i Spania må sende skattemeldingen (IRPF) og vil, i tillegg, få regning på en lokal eiendomskatt (IBI), som betales årlig til den kommunen man har fast eiendom i (i tilfelle man eier bolig).

Utlendinger som bor i Spania i mindre enn 183 dager i året regnes som ikke bosatt i Spania, på spansk “no residentes”. Både “residentes” og “no residentes” som erverver, eier eller selger fast eiendom er skattepliktige for sine inntekter i Spania, inkludert eventuelle og potensielle inntekter fra en spansk eiendom.

Dette gjelder selv om eiendomen ikke er utleid eller man ikke har noen fortjeneste på den. Grunnen til denne skatten er at man kunne ha leiet ut boligen sin dersom man selv ønsket dette.

Ikke-bosatte / “no residentes” som eier bolig i Spania har plikt til å betale to forskjellige typer eiendomsskatt: De vil få IBI regningen (lokal skatt) og i tillegg må de sende en spesiell skattemelding for ikke-bosatte.

Skattemeldingen for ikke-bosatte heter Modelo 210 og innbærer en årlig skatt. Skatten vil bli beregnet som en liten prosentligning for bruk av egen bolig, og vil bli belastet av den spanske Skatteetaten (Hacienda).

Dersom en “no residente” leier ut boligen sin i Spania må man sende “modelo 210” hvert kvartal i stedet for en gang i året. Man er forpliktet til å betale skatt på disse leieinntektene hver tre måneder.

Contact us