Juridisk rådgivning innen spansk rett

Vi forenkler situasjoner og løser saker som kan oppstå i forbindelse med ditt opphold i Spania – og vi bistår deg på norsk.

I Libs tilbyr vi juridisk bistand oppimot kjøp og salg av eiendom, arvesaker, reklamasjons- og klagesaker, skattebetaling i Spania, og andre rettsområder.

Rettsområder

  • Kjøp / Salg av fast eiendom i Spania
  • Arv og arveavgift i Spania
  • Reklamasjons- og klagesaker i Spania
  • Skattemelding (selvangivelse) og eiendomskatt i Spania
  • Avtaler og kontrakter inngått i Spania
  • Selskapsrett
  • Spansk arbeidsrett
  • Spansk strafferett
  • Mekling og voldgift  på norsk, i Spania

Juridisk rådgivning med fleksibilitet

Dersom du befinner deg i Norge, er det ikke lenger nødvendig å reise til Spania for å treffe oss. Vi tilpasser oss dine behov og har mulighet for å møte deg der du er.

Kundeservice, vår prioritet

Vår måte å arbeide på har spesielt fokus på kundeservice.

Vi vil gi deg den beste juridiske rådgivningen på ditt eget språk.

Contact us