Juridisk rådgivning innen spansk rett

Vi forenkler situasjoner og løser saker som kan oppstå i forbindelse med ditt opphold i Spania – og vi bistår deg på norsk.

Vi gir deg svar på alt du lurer på og tar hånd om saksbehandlingen på dine vegne.

Rettsområder

  • Kjøp / Salg av fast eiendom i Spania
  • Arv og arveavgift i Spania
  • Inntekts og formuesskatt i Spania
  • Selskapsrett
  • Spansk arbeidsrett
  • Spansk strafferett
  • Avtaler og kontrakter mellom Norge og Spania
  • Mekling og voldgift  på norsk, i Spania

Juridisk rådgivning med fleksibilitet

Vi tilbyr juridisk rådgiving innenfor mange områder, som for eksempel kontraktsutforming i forbindelse med boligkjøp, spørsmål som omhandler skatt og selvangivelse samt reklamasjons- og klagesaker i Spania.

Vi har kontorer i Valencia og Bergen, men arbeider globalt på en desentralisert måte gjennom direkte og kontinuerlig kontakt med våre kunder på telefon, e-post, videokonferanser og møter.

Dersom du befinner deg i Norge, er det ikke lenger nødvendig å reise til Spania for å treffe oss. Vi tilpasser oss dine behov og har mulighet for å møte deg der du er.

Kundeservice, vår prioritet

Vår måte å arbeide på har spesielt fokus på kundeservice.

Vi vil gi deg den beste juridiske rådgivningen på ditt eget språk.

 

Contact us