Kommunikasjon med spanske myndigheter

Vi hjelper deg med formalitetene,  dokumentasjon og kommunikasjon med de spanske myndighetene (som NAV, Skatteetaten eller banken) du kunne ha behov for i Spania.

Noen eksempler:

  • Utstedelse av NIE (personnummer for utlendinger i Spania)
  • Utstedelse av CIF (organisasjonsnummer for selskaper i Spania)
  • Opprettelse av bankkonto
  • Søknad om den spanske attesten «Cédula de habitabilidad»
  • Søknad om offentlig og private attester
  • Kommunikasjon og bistand i forbindelse med den spanske NAV (Seguridad Social)
  • Kommunikasjon og bistand i forbindelse med den spanske Skatteetaten (Hacienda)
  • Representasjon i rettslige og ordinære sammenhenger

Contact us