Import-Export mellom Norge og Spania

I Libs gir vi deg råd om import og eksport mellom Spania og Norge og vi tilbyr deg støtten og kontaktene som trengs for å drive forretning mellom de to landene.

Vi gir deg bistand i forbindelse men tolletaten, moms og avgifter. Dessuten kan vi forhandle på dine vegne eller oversette om du har behov for det.

I tillegg er vi spesialister på internasjonale kontrakter, som kan være nyttig i denne sammenhengen.

Ta gjerne kontakt med oss ved å sende oss en e-post til contact@libs.no

Contact us